Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Ταχύτητα και αποστάσεις μεταξύ οχημάτων (ν.2696/1999 αρθ.19
παρ.1 έως 8 - εκτός 5)
80,00
.
.
3
(εκτός
παρ. 6)
.
Συναγωνισμός οδηγών στην ταχύτητα (ν.2696/1999 αρθ.19 παρ.5)
100,00
20 ημέρες
.
.
Μη αναγραφή ανώτατου ορίου ταχύτητας σε φορτηγά, ρυμουλκούμενα αυτών και λεωφορεία (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.9)
80,00
.
.
.
.
Ύπαρξη, αλλοίωση στοιχείων μέτρησης ταχύτητας, ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας ή επενέργεια στους μηχανισμούς αυτούς με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.10 και 13)
700,00
30 ημέρες
.
5
.
Βραδυπορεία από καθορισθέν κατώτατο όριο ταχύτητας (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12)
80,00
.
.
.
.
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως και 20 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12)
40,00
.
.
.
.
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12)
100,00
.
.
5
.
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12)
350,00
60 ημέρες
.
.
.
Κίνηση σε αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12)
350,00
.
.
.
Κίνηση σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα άνω των 130 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12)
350,00
.
.
.
Κίνηση στο λοιπό οδικό δίκτυο με ταχύτητα άνω των 120 χλμ/ώρα (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.12)
350,00
.
.
.
Εξοπλισμός εντοπισμού ή περεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας (αντιραντάρ) (ν.2696/1999 αρθ.20 παρ.14)
2000,00
30 ημέρες
60 ημέρες
.
.
Ελιγμοί οχημάτων, μη χρήση δεικτών κατεύθυνσης (φλας) (ν.2696/1999 αρθ.21 παρ.1 έως 3)
80,00
10 ημέρες
.
.
Επικίνδυνοι ελιγμοί (ν.2696/1999 αρθ.21 παρ.4)
700,00
30 ημέρες
10 ημέρες
9
.
Κίνηση προς τα πίσω (ν.2696/1999 αρθ.22 παρ.1)
80,00
.
.
.
.
Αντικανονική αλλαγή κατεύθυνσης (ν.2696/1999 αρθ.23 παρ.1 έως 3)
80,00
10 ημέρες
.
.
Μη μείωση ταχύτητας ενόψει οχήματος που προτίθεται να αλλάξει κατεύθυνση (ν.2696/1999 αρθ.23 παρ.4)
80,00
.
.
Απότομη επιβράδυνση χωρίς λόγο και προειδοποίηση (ν.2696/1999 αρθ.24 παρ.1 και 2)
40,00
.
.
.
.
Υποχρέωση οδηγών για διευκόλυνση Μ.Μ.Μ.
(ν.2696/1999 αρθ.25 παρ.1)
100,00
10 ημέρες
3
.
Μη τήρηση υποχρεώσεων - παραχώρηση προτεραιότητας σε οδικούς κόμβους (ν.2696/1999 αρθ.26 παρ.1 έως 6)
350,00
20 ημέρες
3
(παρ. 1 και 2)
7
(παρ. 5)
.
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs