Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Μη διακοπή πορείας προ ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς μπάρες ή φωτεινή σηματοδότηση με σήμανση
(ν.2696/1999 αρθ.27 παρ.1 περ. β)
700,00
60 ημέρες
20 ημέρες
9
.
Μη διακοπή πορείας προ ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με κινητά φράγματα, σε αναλάμπων ερυθρό φωτεινό σηματοδότη ή ηχητικό σήμα (ν.2696/1999 αρθ.27 παρ.1 περ. γ)
700,00
.
Παραβίαση κινητού φράγματος ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης
(ν.2696/1999 αρθ.27 παρ.1 περ. δ)
700,00
.
Λοιπές υποχρεώσεις οδηγών σε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις
(ν.2696/1999 αρθ.27)
80,00
20 ημέρες
.
.
Μη διευκόλυνση κυκλοφορίας τραμ, παράνομο προσπέρασμα
(ν.2696/1999 αρθ.28 παρ.1 και 2)
150,00
.
.
.
.
Κίνηση μη μηχανοκίνητων οχημάτων ή οχημάτων τα οποία εκ κατασκευής δεν αναπτύσσουν ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας
(ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.1 και 5)
200,00
20 ημέρες
5
(παρ.1)
.
Αναστροφή, οπισθοπορεία, κίνηση στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα σε αυτο/δρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας (ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.2)
700,00
20 ημέρες
9
.
Μη σήμανση με προειδοποιητικό τρίγωνο ή ρυμούλκηση
σε αυτο/δρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας (ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.3)
200,00
5
.
Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας κίνηση
φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων ή συρμών
άνω των 7 μέτρων στην αριστερή λωρίδα (ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.4)
200,00
5
.
Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας κίνηση των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα (λωρίδα προσπέρασης), εκτός αν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση (ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.4)
200,00
.
.
Αντικανονική είσοδος ή έξοδος στον αυτοκινητόδρομο (ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.5 και 6)
200,00
5
.
Δημιουργία και χρήση πρόσβασης σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας (ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.7)
από 200,00
και άνω
.
Φυλάκιση από 1
έως 12 μήνες
Οπισθοπορεία ή αναστροφή σε σήραγγα
(ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.8 περ.α και β)
700,00
9
.
Στάθμευση σε σήραγγα, μη χρήση φώτων (ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.8)
200,00
9
(εκτός στάθμευσης)
.
Κίνηση σε Λ.Ε.Α. (ν.2696/1999 αρθ.29 παρ.9)
200,00
9
 
Αντικανονικό άνοιγμα θυρών οχήματος (ν.2696/1999 αρθ.30 παρ.1)
40,00
.
.
.
.
Αντικανονική κίνηση οδηγών όταν υπάρχουν εμπόδια στο οδόστρωμα (ν.2696/1999 αρθ.31 παρ.1)
80,00
.
.
.
.
Κακή φόρτωση και υπέρβαρο (πλην φορτηγών)
(ν.2696/1999 αρθ.32 παρ.1 έως 8)
80,00
.
.
3
(εκτός παρ.1,3 & 8)
.
Επικίνδυνη φόρτωση (πλην φορτηγών)
(ν.2696/1999 αρθ.32 παρ.1 έως 8)
.
.
Ακινητοποίηση του οχήματος
Επικίνδυνη μεταφορά επιβατών (περισσότερων των επιτρεπόμενων, μη χρήση ζώνης, κράνους από αυτούς) (ν.2696/1999 αρθ.33 παρ.1 & 3)
80,00
20 ημέρες
7
(παρ. 2 περ.
α και γ)
.
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs